تقویم آموزشی مدرسه رسانه ایمنا تا پایان شهریور


ردیف

عنوان

مدرس

طول دوره

اطلاعات

1

خبرنگاری

هزینه: 150 هزار تومان

---

3 ماه

شروع: 17 تیر

ساعت 17 تا 19

روزهای زوج

2

عکاسی شهری و مستند

هزینه: 350 هزار تومان

سهند ابر

2 ماه

شروع: 18 تیر

ساعت 9:30 تا 12

یکشنبه و سه شنبه

3

گرافیک رسانه

هزینه: 350 هزار تومان

سید مهدی رضوی

2 ماه

شروع: 18 تیر

17:30 تا 19:30

یکشنبه و سه شنبه

4

کارتون مطبوعاتی

هزینه: 250 هزار تومان

پیام پورفلاح

2 ماه

شروع: 9 مرداد

15:00 تا 16:30

چهارشنبه

5

طراحی و مدیریت سایت

هزینه: 250 هزار تومان

مجتبی فدائی

2 ماه

شروع: 12 مرداد

16:30 تا 18:00

شنبه و دوشنبه

6

اینفوگرافیک و ایلوستریتور

هزینه: 250 هزار تومان

سید مهدی رضوی

1 ماه

شروع: 18 تیر

17:30 تا 19:30

یکشنبه و سه شنبه

7

لایت روم برای عکاسان

هزینه: 250 هزار تومان

رضا امینی

1 ماه

شروع: 3 شهریور

17:30 تا 19:00

یکشنبه و سه شنبه

بازگشت